Jdi na obsah Jdi na menu


Kalendář akcí

2017 / 2018
  ZÁŘÍ    
  1. 9.   Zahájení školního roku 2017 / 2018 v mateřské škole
  4. 9.   Slavnostní zahájení školního roku 2017 / 2018 v I. třídě ZŠ
  10. 9.   Dětský cyklovýlet
  12. 9.   Fotografování dětí – Photodienst (téma Zlaté časy)
  12. 9.   Promítání fotografií z předchozího školního roku v ŠD – 16:30
  14. 9.   Informativní schůzka pro rodiče žáků ZŠ
  18. 9.   Pohádka Rozverný dráček – MŠ 9:30
  29. 9.   Vyšenské kopce (ZŠ) – odjezd 8:05, příjezd 12:20
  ŘÍJEN    
  2. 10.   Zahájení činnosti zájmových útvarů ZŠ
  12. 10.   Klima školní třídy – návštěva spec. pedagoga (ZŠ 1. -3.r.)
  25. 10.   Exkurze ZŠ – recyklace odpadů, chráněná dílna – Týn nad Vltavou
  26. - 27. 10.   Podzimní prázdniny
  28. 10.   Drakiáda (obecní akce)
  30. 10.   Informativní schůzka pro rodiče žáků MŠ
  LISTOPAD    
  8. 11.   Bleší trh a burza oblečení pro dětičky i dospělé – III. třída ZŠ
  11. 11.   Výlet MŠ do klášterů v Českém Krumlově, řemeslné dílničky a prohlídka
  16. 11.   Třídní schůzky ZŠ – čtvrtletní hodnocení 14:00 – 17:00 hodin
  17. 11.   Státní svátek
  25. 11.   Vítání nových občánků 10:00 hodin (kulturní program zajistí vybraní žáci ZŠ)
  27. 11.   Příhody maxipsa Fíka – zrušeno ze strany divadla
  PROSINEC    
  4. 12.   Mikulášská besídka s nadílkou
  11. 12.   Pohádka Zvonková víla – MŠ 9:30
  11. 12.   Dalskabáty hříšná ves – Malé Divadlo ČB (ZŠ 3. - 5. r.)
  14. 12.   Vánoce v mateřské škole
  15. 12.   Vánoce ve školní družině
  15. 12.   Betlém – Metropol (ZŠ)
  16. 12.   Zpívání u vánočního stromu
  19. 12.   Vánoční dílničky
  20. - 22. 12.   Volné dny v ZŠ
  23. 12.   Začátek Vánočních prázdnin
  LEDEN    
  2. 1.   Konec Vánočních prázdnin
  9. 1.   Primární prevence – program „Bezpečně po vlnách“ zaměřený na kyberšikanu
  16. 1.   Třídní schůzky ZŠ – pololetní hodnocení 14:00 – 17:00 hodin
  31. 1.   Předání výpisu z pololetního vysvědčení
  ÚNOR    
  1. 2.   Karneval ve školí družině
  2. 2.   Pololetní prázdniny
  8. 2.   Karnevalový rej masek v MŠ
  14.2.   Klima školní třídy – návštěva spec. pedagoga II. třída
  14.2.   Třebonínský zvoneček – 2. ročník školní pěvecké soutěže
  19. 2.   O statečném kováři Ondřejovi – Č. Krumlov (MŠ + 1.-4.r.)
  BŘEZEN    
  1. 3.   Zahájení plavecké výuky pro ZŠ (10 dvouhodinových lekcí)
  1. 3.   Zahájení výtvarné soutěže (bude probíhat až do 30. dubna)
  8. 3.   Vystoupení dětí MŠ a ZŠ na Setkání důchodců (Velešín)
  12. - 18. 3.   Jarní prázdniny
  20. 3.   Návštěva Městské knihovny v Č. Krumlově (MŠ)
  28. 3.   Jak koza pletla pomlázku – Divadlo Okýnko v MŠ 8:30 – zrušeno divadlem
  28. 3.   Velikonoční dílničky
  29. - 30. 3.   Velikonoční prázdniny
  DUBEN    
  10. 4.   Interaktivní hudební pořad Cesta do pohádky v MŠ
  11. 4.   Návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ (3. vyučovací hodina)
  13. 4.   Exkurze do Prahy – Česká televize, Kampa (3., 4. a 5. ročník)
  17. 4.   Dopravní soutěž mateřských škol v Hopsáriu České Budějovice - zrušeno
  17. 4.   Jak si hrají tatínkové – divadelní představení pro ZŠ v Č. Krumlově
  18. 4.   Třídní schůzky ZŠ – hodnocení 3. čtvrtletí, 14:00 – 17:00 hodin
  23. 4.   Koncert ZUŠ Velešín ve školní družině, vystoupení našeho pěveckého sboru
  24. 4.   Výchovný koncert v ZUŠ Velešín (1. - 5. ročník ZŠ + předškoláci MŠ)
  24. a 26. 4.   Zápis do 1. ročníku základní školy (od 13:30 hodin)
  27. 4.   Divadlo Malý princ pro 1. - 5. r. ZŠ + výtvarné dílny a prohlídka divadla
  27. 4.   Lipenský Plaváček – plavecké závody malotřídních škol (vybraní žáci)
  30. 4.   Ukončení sběru léčivých rostlin a pomerančové kůry
  KVĚTEN    
  2. - 4. 5.   Zápis k předškolnímu vzdělávání (6:30 – 9:00 a 12:30 – 16:30)
  4. 5.   Jihočeský zvonek – okresní kolo pěvecké soutěže
  11. 5.   Vystoupení dětí MŠ a ZŠ ke Dni matek – Kino Velešín
  15. 5.   Preventivní screeningové vyšetření zraku (MŠ)
  18. 5.   Výlet dětí MŠ na oddělení Hasičského sboru v Českém Krumlově
  21. - 25. 5.   Vícedenní vzdělávací pobyt v CEV Dřípatka (3. - 5. ročník ZŠ) – EVVO
  24. 5.   Výlet 1. a 2. ročníku na Dětský den na Olšině
  24. 5.   Zahájení plavecké výuky pro MŠ (šest 45-minutových lekcí)
  ČERVEN    
  6. 6.   Ospalá káča – Divadlo Okýnko v MŠ 10:30
  7. 6.   Třídní schůzky ZŠ – závěrečné hodnocení, 14:00 – 17:00 hodin
  26. 6.   Vernisáž s vyhlášením vítězů výtvarné soutěže „Když ptáci zpívají jaru“
  27. 6.   Výlet na Otáčivé hlediště - „Ztracený svět“ (ZŠ)
  29. 6.   Předání závěrečných vysvědčení a odměn za sběr léčivých rostlin
  ČERVENEC    
  2. 7.   Začátek Hlavních prázdnin
  9. 7.   Přerušení provozu mateřské školy
  SRPEN    
  24. 8.   Zahájení provozu mateřské školy
  31. 8.   Konec Hlavních prázdnin
2018 / 2019
  ZÁŘÍ    
  3. 9.   Zahájení školního vyučování
  ŘÍJEN    
  29. - 30. 10.   Podzimní prázdniny
  LISTOPAD    
       
  PROSINEC    
  22. 12. - 2. 1.   Vánoční prázdniny
  LEDEN    
       
  ÚNOR    
  1. 2.   Pololetní prázdniny
  4. - 10. 2.   Jarní prázdniny
  BŘEZEN    
       
  DUBEN    
  18. - 19. 4.   Velikonoční prázdniny
  30. 4.   Ukončení sběru léčivých rostlin a pomerančové kůry
  KVĚTEN    
       
  ČERVEN    
  17. - 21. 6.   Vícedenní vzdělávací pobyt v SEV Horská Kvilda (3. - 5. ročník ZŠ) – EVVO
  29. 6.   Začátek Hlavních prázdnin
  ČERVENEC    
       
  SRPEN    
  1. 9.   Konec Hlavních prázdnin