Jdi na obsah Jdi na menu


Kalendář akcí

2017 / 2018
  ZÁŘÍ    
  1. 9.   Zahájení školního roku 2017 / 2018 v mateřské škole
  4. 9.   Slavnostní zahájení školního roku 2017 / 2018 v I. třídě ZŠ
  10. 9.   Dětský cyklovýlet
  12. 9.   Fotografování dětí – Photodienst (téma Zlaté časy)
  12. 9.   Promítání fotografií z předchozího školního roku v ŠD – 16:30
  14. 9.   Informativní schůzka pro rodiče žáků ZŠ
  18. 9.   Pohádka Rozverný dráček – MŠ 9:30
  29. 9.   Vyšenské kopce (ZŠ) – odjezd 8:05, příjezd 12:20
  ŘÍJEN    
  2. 10.   Zahájení činnosti zájmových útvarů ZŠ
  12. 10.   Klima školní třídy – návštěva spec. pedagoga (ZŠ 1. -3.r.)
  25. 10.   Exkurze ZŠ – recyklace odpadů, chráněná dílna – Týn nad Vltavou
  26. - 27. 10.   Podzimní prázdniny
  28. 10.   Drakiáda (obecní akce)
  30. 10.   Informativní schůzka pro rodiče žáků MŠ
  LISTOPAD    
  8. 11.   Bleší trh a burza oblečení pro dětičky i dospělé – III. třída ZŠ
  11. 11.   Výlet MŠ do klášterů v Českém Krumlově, řemeslné dílničky a prohlídka
  16. 11.   Třídní schůzky ZŠ – čtvrtletní hodnocení 14:00 – 17:00 hodin
  17. 11.   Státní svátek
  25. 11.   Vítání nových občánků 10:00 hodin (kulturní program zajistí vybraní žáci ZŠ)
  27. 11.   Příhody maxipsa Fíka – zrušeno ze strany divadla
  PROSINEC    
  4. 12.   Mikulášská besídka s nadílkou
  11. 12.   Pohádka Zvonková víla – MŠ 9:30
  11. 12.   Dalskabáty hříšná ves – Malé Divadlo ČB (ZŠ 3. - 5. r.)
  14. 12.   Vánoce v mateřské škole
  15. 12.   Vánoce ve školní družině
  15. 12.   Betlém – Metropol (ZŠ)
  16. 12.   Zpívání u vánočního stromu
  19. 12.   Vánoční dílničky
  20. - 22. 12.   Volné dny v ZŠ
  23. 12.   Začátek Vánočních prázdnin
  LEDEN    
  2. 1.   Konec Vánočních prázdnin
  9. 1.   Primární prevence – program „Bezpečně po vlnách“ zaměřený na kyberšikanu
  16. 1.   Třídní schůzky ZŠ – pololetní hodnocení 14:00 – 17:00 hodin
  31. 1.   Předání výpisu z pololetního vysvědčení
  ÚNOR    
  1. 2.   Karneval ve školí družině
  2. 2.   Pololetní prázdniny
  8. 2.   Karnevalový rej masek v MŠ
  14.2.   Klima školní třídy – návštěva spec. pedagoga II. třída
  14.2.   Třebonínský zvoneček – 2. ročník školní pěvecké soutěže
  19. 2.   O statečném kováři Ondřejovi – Č. Krumlov (MŠ + 1.-4.r.)
  BŘEZEN    
  1. 3.   Zahájení plavecké výuky pro ZŠ (10 dvouhodinových lekcí)
  1. 3.   Zahájení výtvarné soutěže (bude probíhat až do 30. dubna)
  8. 3.   Vystoupení dětí MŠ a ZŠ na Setkání důchodců (Velešín)
  12. - 18. 3.   Jarní prázdniny
  20. 3.   Návštěva Městské knihovny v Č. Krumlově (MŠ)
  28. 3.   Jak koza pletla pomlázku – Divadlo Okýnko v MŠ 8:30 – zrušeno divadlem
  28. 3.   Velikonoční dílničky
  29. - 30. 3.   Velikonoční prázdniny
  DUBEN    
  10. 4.   Interaktivní hudební pořad Cesta do pohádky v MŠ
  11. 4.   Návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ (3. vyučovací hodina)
  13. 4.   Exkurze do Prahy – Česká televize, Kampa (3., 4. a 5. ročník)
  17. 4.   Dopravní soutěž mateřských škol v Hopsáriu České Budějovice - zrušeno
  17. 4.   Jak si hrají tatínkové – divadelní představení pro ZŠ v Č. Krumlově
  18. 4.   Třídní schůzky ZŠ – hodnocení 3. čtvrtletí, 14:00 – 17:00 hodin
  23. 4.   Koncert ZUŠ Velešín ve školní družině, vystoupení našeho pěveckého sboru
  24. 4.   Výchovný koncert v ZUŠ Velešín (1. - 5. ročník ZŠ + předškoláci MŠ)
  24. a 26. 4.   Zápis do 1. ročníku základní školy (od 13:30 hodin)
  27. 4.   Divadlo Malý princ pro 1. - 5. r. ZŠ + výtvarné dílny a prohlídka divadla
  27. 4.   Lipenský Plaváček – plavecké závody malotřídních škol (vybraní žáci)
  30. 4.   Ukončení sběru léčivých rostlin a pomerančové kůry
  KVĚTEN    
  1. 5.   Státní svátek
  2. - 4. 5.   Zápis k předškolnímu vzdělávání (6:30 – 9:00 a 12:30 – 16:30)
  4. 5.   Jihočeský zvonek – okresní kolo pěvecké soutěže
  7. 5.   I. generálka vystoupení dětí ke Dni matek
  8. 5.   Státní svátek
  9. 5.   II. generálka vystoupení dětí ke Dni matek
  11. 5.   Vystoupení dětí MŠ a ZŠ ke Dni matek – Kino Velešín
  15. 5.   Preventivní screeningové vyšetření zraku (MŠ)
  16. 5.   Školní atletický víceboj (ZŠ)
  18. 5.   Výlet dětí MŠ na oddělení Hasičského sboru v Českém Krumlově
  21. - 25. 5.   Vícedenní vzdělávací pobyt v CEV Dřípatka (3. - 5. ročník ZŠ) – EVVO
  24. 5.   Výlet 1. a 2. ročníku na Dětský den na Olšině
  24. 5.   Zahájení plavecké výuky pro MŠ (šest 45-minutových lekcí)
  29. 5.   Okresní atletická olympiáda 1. stupně ZŠ v Kaplici
  ČERVEN    
  6. 6.   Ospalá káča – Divadlo Okýnko v MŠ 10:30
  7. 6.   Třídní schůzky ZŠ – závěrečné hodnocení, 14:00 – 17:00 hodin
  11. 6.   Školní fotografování (8:00 MŠ, cca 10:00 ZŠ)
  12. 6.   Výlet dětí MŠ
  14. 6.   Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků
  17. 6.   „Vejšlap“ na Kleť – mimoškolní akce
  20. 6.   Brigáda na zahradě ZŠ – vytvoření záhonů, sázení bylinek, společné pečení buřtů
  21. 6.   Cesta za pokladem ve školní družině
  23. 6.   Vítání nových občánků 10:00 hodin (kulturní program zajistí vybrané děti MŠ)
  25. 6.   Vybírání a kontrola vracených učebnic (ZŠ)
  26. 6.   Den s třídními učiteli
  26. 6.   Vernisáž s vyhlášením vítězů výtvarné soutěže „Když ptáci zpívají jaru“ 16:00
  27. 6.   Výlet na Otáčivé hlediště - „Ztracený svět“ (ZŠ)
  28. 6.   Rozloučení s páťáky, soutěže a hry, opékání špekáčků
  29. 6.   Předání závěrečných vysvědčení a odměn za sběr léčivých rostlin
  ČERVENEC    
  2. 7.   Začátek Hlavních prázdnin
  9. 7.   Přerušení provozu mateřské školy
  SRPEN    
  24. 8.   Zahájení provozu mateřské školy
  31. 8.   Konec Hlavních prázdnin
2018 / 2019
  ZÁŘÍ    
  3. 9.   Zahájení školního vyučování
  8. 9.   Dětský cyklovýlet – mimoškolní akce, pohodová trasa, zastávky na občerstvení
  13.9.   Fotografování dětí – Photodienst (8:00 MŠ, 10:00 ZŠ)
  ŘÍJEN    
  29. - 30. 10.   Podzimní prázdniny
  LISTOPAD    
       
  PROSINEC    
  22. 12. - 2. 1.   Vánoční prázdniny
  LEDEN    
  31. 1.   Předání výpisu z pololetního vysvědčení
  ÚNOR    
  1. 2.   Pololetní prázdniny
  4. - 10. 2.   Jarní prázdniny
  BŘEZEN    
       
  DUBEN    
  18. - 19. 4.   Velikonoční prázdniny
  30. 4.   Ukončení sběru léčivých rostlin a pomerančové kůry
  KVĚTEN    
       
  ČERVEN    
  17. - 21. 6.   Vícedenní vzdělávací pobyt v SEV Horská Kvilda (3. - 5. ročník ZŠ) – EVVO
  28. 6.   Předání závěrečných vysvědčení a odměn za sběr léčivých rostlin
  29. 6.   Začátek Hlavních prázdnin
  ČERVENEC    
       
  SRPEN    
  1. 9.   Konec Hlavních prázdnin
2019 / 2020
  2. 9.   Zahájení školního vyučování